پرینتر شناسنامه

Arta Booklet Printer P100 Plus

این مدل دستگاه مجهز به ماژول Reader&Writer RFID می باشد

Arta Booklet Printer P100i

این مدل دستگاه که مجهز به ماژولهای Reader&Writer RFID و Image Scanner می باشد

Arta Booklet Printer P100

دستگاه چاپ شناسنامه و پاسپورت